• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Artikülasyon Bozukluğu İlaçla Tedavi Edilebilir mi?

 

Konuşma bozukluklarında ilaç tedavisi yoktur. Tedaviler yalnız terapi ile mümkündür. Konuşmadaki seslerin doğru çıkmasın sağlayan bir ilaç, iğne vb. gibi tıbbi bir müdahale yöntemi yoktur. Ancak bazı anatomik farklılıklarda, örneğin dudak-damak yarıklıkları, dil bağı olması, çene-diş yapısındaki anormallikler vb. durumlarda ameliyat ya da ortodontik tedaviler gerekebilir. Bu tür tedaviler tamamlandıktan sonra, düzeltilmiş olan anatomik yapının yeterli düzeyde işlev görebilmesi için mutlaka terapiye başlanmalı ve bu konuda kesinlikle geç kalınmamalıdır.