• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Artikülasyon Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Artikülasyon ve fonolojik bozukluğu olan çocukların tedavisinde; dil ve konuşma terapisti tarafından yapılacak test ve değerlendirmelerle çocuğun yanlış ürettiği konuşma sesleri tespit edilir ve probleme yönelik uygun terapi programı geliştirilir.

Terapiler iki aşamada gerçekleşir ilk olarak hedef sesin üretimi gerçekleştirilir.  Hatalı üretilen ses doğru üretilmeye başlandıktan sonra bu ses hece, kelime ve cümle düzeyinde çalışılarak konuşmaya aktarılır. Bu aşama terapinin ikinci kısmını olşturur. Bu aşamaya genellme aşamsıda denir. Terapi süreci her çocukta farklılık gösterebilir. Çocuğun öğretilenleri çabuk öğrenebilmesi, terapilerin sıklığı ve düzenliliği ve ailelerin verilen ev çalışmalarını düzenli olarak yapması terapi süresini etkiler.