• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Artikülasyon Bozukluğu Okul Başarısını Etkiler Mi?

 

Konuşma seslerini doğru üretemeyen çocuklar  okuma yamayı öğrenmekte zorluk yaşayabilirler. Çocuklar okuma yamayı öğrenirken üretemediği sesin ne olduğunu gayet iyi bilse dahi söyleyemediği için o sese ilişkin harfi görmemiş gibi davranıp okuyamayabilir. Bazı çocuklarda sesletim hataları yazılarına da yansır. Çocuk, yanlış söylediği, birbirine karıştırdığı sesleri yanlış yazabilir veya hiç yazmayabilir. Okuma-yazmayı öğrenmek, sanılanın aksine her zaman konuşmadaki artikülasyon hatalarını gidermeye yardımcı olmaz. Yapılan çalışmalar sesletim problemlerinin genellikle çocukların okuma-yazmayı daha geç ve güç edinmelerine neden olduğunu göstermektedir. Çocuklar, konuşmalarındaki problemi göz ardı edip, sorunu sadece “okuyamama-yazamama” problemi gibi algılayabilir ve akademik olarak kendilerini başarısız görebilirler. Bu gibi nedenlerden ötürü sesletim bozukluklarının ilkokula başlamadan evvel düzeltilmesinde yarar vardır. İlkokul döneminde veya daha sonraki yaşlarda da sesletim bozukluklarının düzeltilmesi mümkündür. Fakat yaş ilerledikçe sesletim hataları konuşmasına yerleştiğinden düzeltmek biraz daha uzun uğraş gerektirebilir. Bunun yanısıra çocuklar, yaklaşık olarak 4-4,5 yaş civarında kendi konuşmalarındaki hataları fark edebilirler. İlkokul dönemindeki çocuklarda alay etme, başkasının eksiklerini, yanlışlarını eleştirme çok sık gözlenen “çocukça” davranışlardır. Bu dönemde çocuk kendi konuşmasından utanabilir veya arkadaşları bunu alay konusu haline getirebilir. Kendisiyle alay edildiği için okula gitmek istemeyebilir.