• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Artikülasyon Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Artikülasyon problemleri konuşmanın şekillendiği artikülatör bölgelerdeki anatomik-fizyolojik yetersizliklere bağlı olarak gelişebildiği gibi her hangi bir yetersizlik olmaksızın yanlış öğrenmelere bağlı olarak da görülebilir. Artikülasyon bozukluklarına neden olabilecek problemler arasında; yarık dudak-damak ve ağız-yüz anomalileri, ortodontik anomaliler, işitme kaybı, zihin engeli, nörolojik kökenli bozukluklar (serebral palsi ve diğer) yer almaktadır.

Bir sınıflama yapmak gerekirse:

Yapısal Nedenler:

·         Ağız içi, dudak, dil gibi konuşma organlarının bozukluğu, (Dudakların yarıklığı veya dudağın olağan dışı gergin olması)

·         Dil kaslarının normal işleyişten yoksun olması,

·         Dil bağının dilin hareketlerini engelleyece kadar dil ucuna yakın oluşması,

·         Damağın çok yüksek veya düz olması, damak yarıklığı

·         Konuşma kaslarını besleyen sinirlere ilişkin bozukluklar,

·         İşitme kaybı,

·         Zihinsel gerilik,

Görevsel Nedenler:

·       Konuşma organları tam ve sağlıklı olduğu halde, konuşmada üstlendiği görevi tam ve sağlıklı olarak yerine getiremediği durumlardır. Bu durumlar çoğunlukla öğrenme ve alışkanlıkla ilgilidir.

·           Evde yabancı bir dil konuşulması veya konuşulan dilin yetersiz olması,

·       Çevresel uyaranların eksikliği.