• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Bazı Artikülasyon Hataları Nelerdir?

 

Artikülasyon bozukluklarında aşağıda yer alan biçimlerde hatalar gözlenebilir:• /k/ ve /t/seslerinin yer değiştirmesi : /köpek/ yerine /töpet/ gibi,

• /s/, /ş/, /c, /ç/ sesleri yerine başka sesler koyma


• /k/ ve /g/ sesleri yerine /t/ ve /d/ seslerini kullanma• /r/ sesini hatalı üretme veya hiç üretememe