• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Dil Bağı Konuşmayı Etkiler mi?

 

Halk arasında bilinenin aksine dil altı bağının kısa olması dil konuşma gecikmesine neden olmaz. Çocuklarda dil konuşma gelişimi ile ilgili bir sıkıntı var ise bunun nedeni dil altı bağı kısalığı değildir. Dil bağının kesilmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağı inancı oldukça yaygındır. Konuşması geciken çocuklarda kimi zaman dil bağı kesilse de beklenenin aksine dil gelişiminde bir ilerleme olmaz. Bazen gereksiz yere ‘kısalık yokken bile’ sırf çocukta konuşma gecikmesi var diye dil bağına ilişkin cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Dil bağının kısa olması dilin özellikle yukarıya hareketini kıstlamaktadır. Bu durum özellikle dil ucunun hareketini gerektiren /l/,/r/ gibi seslerin üretiminde sorunlara yol açmaktadır.